Ecologisch wonen en werken

In het masterplan voor Verde Vista zijn langs de snelweg bouwblokken met kantoren,  winkels en  appartementen gesitueerd en in het achterland een aantal eilanden met appartementen en eengezinswoningen aan het water. Voor de twee middelste kavels en eilanden heeft S2 architecten de groene ambitie letterlijk vertaald in de dwarsdoorsnede: de lage, open en groene woonbebouwing aan de kant van de polder loopt geleidelijk op tot een hoge gesloten geluidswal met kantoren langs de snelweg.

De daken zijn voorzien van zonnecellen en vegetatiedekens. Door de afwisseling van de beste hellingshoek voor de zonnecollector (30 graden zuid) en het groen (10 graden noord) ontstaat een verrassend afwisselend daklandschap. Door de langzaam oplopende dwarsdoorsnede kijken alle bovenste kantoorlagen en appartementen uit een groen dak- en polderlandschap.

DEEL

DATA

Opdrachtgever:

AM Vastgoed

Adviseurs:

BDP Khandekar, BNB architecten, Zzesto, 3Deek

Ontwerp:

2008