Wonen langs de grote rivieren

Ecologisch wonen aan een grote rivier. Om dit oude werfterrein hiervoor geschikt te maken wordt de kademuur geslecht, het buitendijkse maaiveld verlaagd en de natuurlijke oevers en waterlopen teruggebracht. De rivierwoningen dobberen permanent mee met de afwisseling van eb en vloed. De woningen in de uiterwaard gaan alleen drijven bij zeer hoog water, gemiddeld 1 x per 10 jaar. De woningen op het dijklichaam staan droog boven de hoogste waterstand.

In de gesloten grondbalans wordt grond van de rivier verplaatst naar de dijk. Op de verbreding die hierdoor ontstaat staan de 2-1-kappers en de rijenwoningen met ruim zicht over de rivier. De vrijstaande villa’s in de uiterwaard en de looppaden naar de rivierwoningen drijven bij hoog water. Als het waterpeil daalt zakken door de bijzondere vormgeving van fundering en drijvers de woningen en paden terug naar hun uitgangspositie.

DEEL

DATA

Opdrachtgever:

Schouten De Jong Projectontwikkeling

Adviseur:

BDP Khandekar

Ontwerp:

2005