Poldergemaal Haveneiland

Poldergemaal Haveneiland ligt op de verbindingsdam tussen twee eilanden van IJburg. De waterpompen liggen in de oranje betonnen kern. De afschuining verbeeldt de stroomrichting van het water en integreert het schuine inlaatrooster op een natuurlijke wijze in het bouwvolume. Het half transparante scherm van strekmetaal dat vuilcontainers, roosterharken, inlaat- en ventilatieroosters en kraanbanen aan het zicht onttrekt, legt een mysterieuze waas over het gebouw. Door verlichting achter dit scherm functioneert het gemaal ’s nachts als lantaarn op de dijk en als baken op het water.

DEEL

DATA

Opdrachtgever:

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Adviseur:

Ingenieursbureau DWR Amsterdam

Opgeleverd :

2003