Kantoorvilla Den Deijl

De goede zichtbaarheid vanaf de rijksweg en de unieke ligging aan de groene kant van Wassenaar vragen om een representatief gebouw. De gebogen lijnen in de plattegrond volgen de vloeiende grenzen van de kavel. De glazen gevels met hun slanke overstekken weerspiegelen de reusachtige eiken rondom. De natuur lijkt onder het opgetilde bouwvolume door te lopen. De lage taluds onttrekken als een strandwal de geparkeerde auto’s aan het zicht en verlengen het maaiveld.

Omdat er onder de rijksweg een onderdoorgang werd gerealiseerd voor fietsers en voetgangers is de planvorming voor onbepaalde tijd uitgesteld.

DEEL

DATA

Opdrachtgever:

Synchroom

Adviseurs:

BDP Khandekar

Ontwerp:

2006