EERSTE PAAL VOOR BIOWARMTECENTRALE DE PURMER

31 januari 2013 – Vanmiddag heeft Jaap Bond de eerste paal geslagen voor onze BioWarmteCentrale. Voorafgaand hebben leerlingen van Daltonbasisschool ‚de Akker‘ hun statement voor een duurzamere wereld op de paal onthuld.

De SVP directeur Kees van der Klein benadrukte tijdens zijn toespraak dat met deze eerste paal de realisatie van de eigen warmteproductie van SVP een gezicht krijgt, maar beklemtoonde vooral dat er symbolisch een fundament is gelegd onder een nieuwe toekomst voor SVP als een warmteproductie- en leveringsbedrijf.

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) is begin 2013 gestart met de bouw van de BioWarmteCentrale (BWC). SVP gaat met deze centrale en twee huplwarmtecentrales in de toekomst zelf warmte produceren en haar 25.000 klanten voor 80% van duurzame warmte voorzien. Hiermee ontwikkelt SVP zich tot een integraal warmtebedrijf, met ketenoptimalisatie van warmteproductie tot aan levering bij de eindgebruikers. Medio 2014 moeten de nieuwe centrales operationeel zijn. Daarmee heeft SVP de warmteproductie in Purmerend in sterke mate verduurzaamd en is de leveringszekerheid aan haar afnemers gegarandeerd.

De BWC (44 megawatt) verstookt 100.000 ton biomassa per jaar. De biomassa wordt geleverd door Staatsbosbeheer, dat hiervoor gesnipperd hout uit natuurgebieden gebruikt. Hout is een duurzame, hernieuwbare grondstof. Bij verbranding van hout neemt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet toe. Bij de verbranding van aardgas, olie en steenkool gebeurt dit wel.

SVP spaart met de BWC op jaarbasis ruim 50.000 ton CO2 uit, wat gelijk staat aan de jaarlijkse uitstoot van 16.000 auto’s.

De totale investering van het project, BWC en hulpwarmteketels, bedraagt 46,6 miljoen euro en wordt 50/50 gefinancierd door BNG Bank en Triodos Bank.

> link naar project

TEILEN