Download En kortfattad historik över nästan allting by Bill Bryson PDF

By Bill Bryson

ISBN-10: 9137145681

ISBN-13: 9789137145686

Följ med på en universell resa genom tid och rum

En bok om hur allting blev until ? universum, jorden, levande organismer och människor. Författaren invoice Bryson har talat med de kunnigaste inom de olika naturvetenskaperna och berättar på ett underhållande och begripligt sätt vad han fått veta om gamla och nya upptäckter. Han förklarar hur gravitationen, relativitetsteorin, kvantfysiken och kvarkarna påverkar oss, han låter oss se rymden inne i en atom, får oss att ana bakteriernas betydelse och förstå något av hur forskarna kommit fram until allt detta.
Naturvetenskapen har en spännande historia. Porträtten av Einstein, Newton, Darwin och andra som gjort avgörande upptäckter gör boken until eventually mycket mer än en resumé över fakta. De ofta mycket heta striderna när nya teorier har lanserats som ifrågasatt eller kullkastat de etablerade bjuder både på svek, mobbing och falska allianser. Därtill bjuds vi på närgångna och oväntade detaljer om männen och kvinnorna som förändrat vår syn på världen.
Följ med på en universell resa genom tid och rum, från makro- until mikrokosmos, följ vetenskapsmäns och kvinnors strävan att förstå hur allt hänger ihop.

Smakprov ur innehållet:
* Förlorad i kosmos ? universum, solsystem
* Jordens storlek ? ålder, vikt, dragningskraft, grundämnen, geologi, fossiler
* En manhattan tidsålder gryr ? Einstein, atomer, kvarkar, kontinentaldrift
* Farlig planet ? meteoriter, jordbävningar, vulkaner, klimat
* Livet självt ? atmosfär, syre, vatten, organismer, evolution, Linné, Darwin, DNA
* Vägen until eventually oss ? människans utveckling
* Farväl ? ekologi, människa kontra natur, utrotade arter

Bill Bryson är född i united states. Han har arbetat som journalist och resereporter för the days och The self sufficient. Numera bor han med sin familj i England och är författare på heltid. Flera av hans böcker omnämns idag som klassiker, bland annat reseberättelserna Anteckningar från en liten ö (Forum, 2000), A stroll within the Woods, Notes from an incredible kingdom och Down lower than samt de mer filosofiskt skrivna betraktelserna över engelska språket, mom Tongue och Made in America.

Översättare:Frederik Sjögren,
Omslagsformgivare:Fredrik Stjernfeldt

Show description

Read or Download En kortfattad historik över nästan allting PDF

Similar swedish books

Kort om fri vilja

Varje dag fattar vi beslut. En del är triviala, andra förändrar våra liv. males är vår vilja verkligen fri, eller styrs vi av faktorer som vi inte kan kontrollera? Är det en phantasm att tro att vi skulle kunna agera annorlunda? Och om viljan inte är fri, är då människor moraliskt ansvariga för sina handlingar?

Kort om mänskliga rättigheter

Kränkningar av mänskliga rättigheter är ett ständigt närvarande tema i nyhetsrapportering och politisk debatt. Från Guantanamos starkt kritiserade fångläger until eventually Darfurs etniska rensning och det världsomfattande förtrycket av kvinnor.

Kort om mänskliga rättigheter ger ett internationellt perspektiv på dagens livsviktiga diskussion. Här berörs bland annat frågor om tortyr, godtyckligt fängslande och diskriminering. Boken undersöker rättigheternas historia och filosofiska grund. Det handlar om vad mänskliga rättigheter faktiskt är, males också om vad de skulle kunna vara och om människorättsrörelsens framtid.

När det känns att det håller på ta slut

Klockan sju på morgonen den 31 oktober 2010 - simply den natt när sommartid övergår i vintertid - kommer den första varningen. Stig Larsson får inte luft. Fyra veckor senare händer det igen, och han hamnar på St. Görans sjukhus. Har tiden hunnit ifatt honom?

Kaos - ett grekiskt krislexikon

Kris är ett grekiskt ord. Sedan den hellenska ekonomin raserades har Grekland blivit Europas akilleshäl. Grekerna, som tyckt sig födda med segern i blodet, har blivit klassens värstingar.

Kaos är boken som ser krisen genom grekernas ögon. Alexandra Pascalidou rör sig lika självklart bland skeppsredarfruar, glittriga tv-personligheter och kändisgräddan som bland barnhemsbarn, politiska extremister och volontärer som nattvandrar på bordellerna. I taxibilar och på spårvagnar uppstår spontana debattarenor: krisen har gjort alla until politiska experter.

Kaos är en medryckande, närgången och djupt personlig uppgörelse med landet som gått från dionysiska fester until svältdiet.

Marked as retail on unique obtain resource.

Additional resources for En kortfattad historik över nästan allting

Sample text

Och lärarna berättar för dem hur barnen är; och föräldrarna pratar också om barnen, för när man pratar tillsammans kommer man på en massa bra grejer och på det sättet får föräldrarna veta hur de ska uppföra sig mot barnen". Ur "Consiglieria" - barnens råd till dem som ska börja på Diana. att hålla föredrag, planera reparationer av lokalerna, sponsring av material och exempelvis datorer och ordna arrangemang tillsammans med andra förskolor. Under mandatperioden 1999 — 2002 bestod de sammanlagda förskoleråden av 584 föräldrar framröstade av cirka 3 800 föräldrar, cirka 100 andra kommuninvånare och cirka 400 anställda i förskolorna.

En nyckelperson i detta arbete är Reggio Emilias utbildnings- och kulturborgarråd, Sandra Piccimm. Hon har det högsta politiska ansvaret för att kultur och utbildning i Reggio Emilia står i dialog med varandra och befruktar varandra. — Det är en komplicerad utmaning, säger hon. Världen är stor och svårgripbar och vi människor tenderar att hantera detta genom att separera, fragmentera för att försöka förenkla. Men separationen är en strategi som hotar vår förmåga att skapa och se samband i tillvaron.

En förstorad ljusbild kan locka en att kliva in i bilden och upptäcka nya saker. silverfärgat papper på omslaget till en liten bok om projektarbetet. Det som finns innanför pärmarna är minst lika omsorgsfullt utformat och imponerande med sina olika material: aluminiumfolie, smörpapper, plast, som alla behandlar ljuset på skilda sätt. Här finns "barns tankar, fantasier, undersökningar" av ljuset och vikta papper i olika former som ger olika upplevelser av färgen vitt. — För att erövra staden och administratörerna måste man göra saker som kommunicerar vad man sysslar med och göra det på ett raffinerat sätt!

Download PDF sample

En kortfattad historik över nästan allting by Bill Bryson


by Christopher
4.3

Rated 4.32 of 5 – based on 43 votes