Download Att dö by Christopher Hitchens PDF

By Christopher Hitchens

ISBN-10: 9187513250

ISBN-13: 9789187513251

Den eight juni 2010 kollapsade Christopher Hitchens i sitt hotellrum i big apple. När diagnosen strupcancer fastställdes färdades han från de friskas land över until det karga landskapet som tillhör de sjuka. lower than de följande arton månaderna, fram until sin död i december 2011, skrev Christopher Hitchens oavbrutet och klarsynt om politik och kultur.

I denna fascinerande och intensiva berättelse om livets slut, beskriver Christopher Hitchens sjukdomens plågor och utforskar hur sjukdom påverkar våra intryck och vår omvärld. Medan cancern invaderar hans kropp och tvingar honom att brottas med dödens tidlösa gåta, omfamnar Hitchens alla känslor och skildrar personligt och filosofiskt hur det är att dö.

Att dö är en berättelse om att möta döden utan att vika sig för det okända, och en inblick i vad det innebär att vara människa. Christopher Hitchens sista verk är modigt och klarsynt, skriven med brutal ärlighet, sylvass intelligens och en humor som aldrig sviktar.

Show description

Read Online or Download Att dö PDF

Similar swedish books

Kort om fri vilja

Varje dag fattar vi beslut. En del är triviala, andra förändrar våra liv. males är vår vilja verkligen fri, eller styrs vi av faktorer som vi inte kan kontrollera? Är det en phantasm att tro att vi skulle kunna agera annorlunda? Och om viljan inte är fri, är då människor moraliskt ansvariga för sina handlingar?

Kort om mänskliga rättigheter

Kränkningar av mänskliga rättigheter är ett ständigt närvarande tema i nyhetsrapportering och politisk debatt. Från Guantanamos starkt kritiserade fångläger until Darfurs etniska rensning och det världsomfattande förtrycket av kvinnor.

Kort om mänskliga rättigheter ger ett internationellt perspektiv på dagens livsviktiga diskussion. Här berörs bland annat frågor om tortyr, godtyckligt fängslande och diskriminering. Boken undersöker rättigheternas historia och filosofiska grund. Det handlar om vad mänskliga rättigheter faktiskt är, males också om vad de skulle kunna vara och om människorättsrörelsens framtid.

När det känns att det håller på ta slut

Klockan sju på morgonen den 31 oktober 2010 - simply den natt när sommartid övergår i vintertid - kommer den första varningen. Stig Larsson får inte luft. Fyra veckor senare händer det igen, och han hamnar på St. Görans sjukhus. Har tiden hunnit ifatt honom?

Kaos - ett grekiskt krislexikon

Kris är ett grekiskt ord. Sedan den hellenska ekonomin raserades har Grekland blivit Europas akilleshäl. Grekerna, som tyckt sig födda med segern i blodet, har blivit klassens värstingar.

Kaos är boken som ser krisen genom grekernas ögon. Alexandra Pascalidou rör sig lika självklart bland skeppsredarfruar, glittriga tv-personligheter och kändisgräddan som bland barnhemsbarn, politiska extremister och volontärer som nattvandrar på bordellerna. I taxibilar och på spårvagnar uppstår spontana debattarenor: krisen har gjort alla until politiska experter.

Kaos är en medryckande, närgången och djupt personlig uppgörelse med landet som gått från dionysiska fester until svältdiet.

Marked as retail on unique obtain resource.

Extra info for Att dö

Sample text

Två operander kan vara identiska med varandra, eller så är det ena värdet större eller mindre än det andra. Om uttrycket är sant returneras true, i annat fall false. Här är en lista över de relationer som testas (jämförelser som görs): 36 PHP 5 programmering < Mindre än. 2 < 3 är sant, 477 < 23 är falskt. > Större än. 2 är falskt. <= Mindre än eller lika med. 2 <= 3 är sant, 3 <= 3 är också sant, men 4 <= 3 är falskt. >= Mera än eller lika med. 2 >= 3 är falskt, men 3 >= 3 och 4 >= 3 är bägge sant.

Test[1] . " " . $test[2]; Ett annat sätt att skapa en vektor är att använda sig av array. 40 PHP 5 programmering Om man inte anger något annat när man skapar en vektor, så blir alltid den första nyckeln nummer noll, och resterande indexsiffror räknas upp automatiskt. Man kan också själv bestämma namnet för nyckeln. Istället för siffror används i det här exemplet bokstäver till nycklarna i vektorn: $test["a"] = "apa"; $test["b"] = "tiger"; $test["c"] = "elefant"; echo $test["a"] .

I PHP använder man en punkt för att konkatenera (slå ihop) olika textsträngar. I följande exempel läggs en variabel för veckodagen in i en textsträng:
När talen konkateneras med ett punkttecken blir resultatet 12, och när de adderas med plustecknet blir resultatet 3.

Download PDF sample

Att dö by Christopher Hitchens


by Jeff
4.0

Rated 4.14 of 5 – based on 14 votes