Download 1914 by Peter Olausson PDF

By Peter Olausson

ISBN-10: 9137142844

ISBN-13: 9789137142845

Alla känner until eventually mordet på ärkehertig Franz Ferdinand. Många tror att det var den främsta - kanske den enda - orsaken until eventually att första världskriget bröt ut. Andra vet att det visserligen var den utlösande händelsen males att sammanhanget var oerhört mycket mer komplicerat än så. Vad var det egentligen som hände?

Första världskriget hade inte en enda, isolerad och enkel orsak. Det hade en rad orsaker, som sedan 1800-talet utvecklats, delats upp, korsats, förstärkt och försvagat varandra.

Sedan drygt trettio år tillbaka hade ett halvdussin europeiska länder delat upp Afrika mellan sig - det minskade en del spänningar på hemmaplan males byggde upp andra. Värnplikt, kapprustning och en kraftig vapenteknisk utveckling hade gett stormakterna större, bättre och dyrbarare arméer och flottor än någonsin. Efter en mängd konflikter och mindre krig hade stormakterna bildat allianser för att bli mindre sårbara; samtidigt som risken för småkrig minskade, ökade risken för ett storkrig.

Under några intensiva veckor sommaren 1914 kokade en liten grupp män - de viktigaste skulle kunna rymmas i en hiss - ihop en blandning som plötsligt exploderade. Visste de vad de gjorde? Var första världskriget ett misstag eller resultatet av en noga utarbetad plan, var det en droop eller ett krig som väntade på att inträffa?
Denna bok beskriver de mångfasetterade orsakerna until eventually världens viktigaste krig, den värld som utgjorde dess förutsättning och de ledare, generaler och diplomater som fick det att inträffa.

Marked as retail on unique obtain resource.

Show description

Read or Download 1914 PDF

Similar swedish books

Kort om fri vilja

Varje dag fattar vi beslut. En del är triviala, andra förändrar våra liv. males är vår vilja verkligen fri, eller styrs vi av faktorer som vi inte kan kontrollera? Är det en phantasm att tro att vi skulle kunna agera annorlunda? Och om viljan inte är fri, är då människor moraliskt ansvariga för sina handlingar?

Kort om mänskliga rättigheter

Kränkningar av mänskliga rättigheter är ett ständigt närvarande tema i nyhetsrapportering och politisk debatt. Från Guantanamos starkt kritiserade fångläger until eventually Darfurs etniska rensning och det världsomfattande förtrycket av kvinnor.

Kort om mänskliga rättigheter ger ett internationellt perspektiv på dagens livsviktiga diskussion. Här berörs bland annat frågor om tortyr, godtyckligt fängslande och diskriminering. Boken undersöker rättigheternas historia och filosofiska grund. Det handlar om vad mänskliga rättigheter faktiskt är, males också om vad de skulle kunna vara och om människorättsrörelsens framtid.

När det känns att det håller på ta slut

Klockan sju på morgonen den 31 oktober 2010 - simply den natt när sommartid övergår i vintertid - kommer den första varningen. Stig Larsson får inte luft. Fyra veckor senare händer det igen, och han hamnar på St. Görans sjukhus. Har tiden hunnit ifatt honom?

Kaos - ett grekiskt krislexikon

Kris är ett grekiskt ord. Sedan den hellenska ekonomin raserades har Grekland blivit Europas akilleshäl. Grekerna, som tyckt sig födda med segern i blodet, har blivit klassens värstingar.

Kaos är boken som ser krisen genom grekernas ögon. Alexandra Pascalidou rör sig lika självklart bland skeppsredarfruar, glittriga tv-personligheter och kändisgräddan som bland barnhemsbarn, politiska extremister och volontärer som nattvandrar på bordellerna. I taxibilar och på spårvagnar uppstår spontana debattarenor: krisen har gjort alla until politiska experter.

Kaos är en medryckande, närgången och djupt personlig uppgörelse med landet som gått från dionysiska fester until eventually svältdiet.

Marked as retail on unique obtain resource.

Extra info for 1914

Sample text

Det innebär normalt att man utelämnat ett eller flera stycken. ex. vara aktuellt när man gör ett utdrag ur en skriftlig handling och vill utesluta ovidkommande textpar­tier. Tankstrecken placeras normalt på egen rad mellan de citerade utdragen. Om tankstrecken inte placeras på egen rad utan läggs i eller direkt intill brödtext, sätts de av tydlighetsskäl inom hakparentes. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde i tomtföreningens sty­relse, den 14 januari 2008. m. den 1 februari 2008 teck­nas av ordföranden Stina Hall och av kassören Karl Persson, var och en för sig.

Vänta då lite! Vi måste nog tänka efter på hur mycket pengar har vi egent­ligen. Direkt anföring – Jag har aldrig sett en så bra soffa till det priset! Kan vi inte åka och titta på den i dag? – Vänta lite! Vi måste tänka efter hur mycket pengar vi har egentli­gen. Indirekt anföring Han sa att han aldrig hade sett en så bra soffa till det priset och und­ rade om de inte redan samma dag kunde åka och titta på den. Hon bad honom vänta lite, så att de fick tid att tänka efter hur mycket pengar de egentligen hade.

Ex. ett datum, en underskrift eller uppgifter i en tabell, ska man alltid använda tabulatortan­ genten eller en speciell tabellfunktion. Stega aldrig framåt med mel­lanslagstangenten. Med tabulatortangenten eller tabellfunktio­ nen får man snygga, raka kolumner, som bibehålls även om tex­ten omformas till annat typsnitt eller annan grad. 04 36 3 Texttyper I det här kapitlet presenterar vi några olika texttyper: brev, e-brev, webbtexter, protokoll och minnesanteckningar samt rapporter och uppsatser.

Download PDF sample

1914 by Peter Olausson


by Joseph
4.5

Rated 4.45 of 5 – based on 20 votes